Praksis: PP-tenesten, psykisk helsevern, familievernet, privatpraksis

Teoretisk forankring: Hovudsaklig psykodynamisk tenkning, gestalt-terapi, og emosjonsfokusert terapi (EFT). Arbeider mye med livskriser og relasjonsproblematikk.

Tilbyr individualterapi, par-terapi, gruppeterapi og veiledning.

Utdanning

  • Embetsstudiet i psykologi
  • Spesialist i klinisk psykologi
  • Sertifisert gestalt-terapeut
  • Diplomert gruppeanalytiker
  • Sertifisert Imagoterapeut
  • Sertifisert EFT-terapeut
  • Sertifisert EFT-veileder

For tiden har jeg ikke ledig kapasitet (08.01.2020).

Korttidsgruppe høsten 2020/våren 2021

I høst starter jeg opp en korttidsgruppe for personer med angst og/eller depresjon sammen med psykologspesialist og ISTDP-terapeut Gunn Bie Mykland. Vi begynner med vurderingstimer før sommeren.