Praksis: PP-tenesten, psykisk helsevern, familievernet, privatpraksis

Teoretisk forankring: Hovudsaklig psykodynamisk tenkning, gestalt-terapi, og emosjonsfokusert terapi (EFT). Arbeider mye med livskriser og relasjonsproblematikk.

Tilbyr individualterapi, par-terapi, gruppeterapi og veiledning.

Utdanning

  • Embetsstudiet i psykologi
  • Spesialist i klinisk psykologi
  • Sertifisert gestalt-terapeut
  • Diplomert gruppeanalytiker
  • Sertifisert Imagoterapeut
  • Sertifisert EFT-terapeut
  • Sertifisert EFT-veileder

For tiden har jeg ikke ledig kapasitet til individualterapi.

Sist oppdatert 27.04.2023