Psykologfelleskapet Angst og Jubel
Kirkeveien 64 B (Majorstuhuset)
0364 Oslo.


Guro Øiestad
Spesialist i klinisk psykologi - MNPF
Org.nr.: 982 334 047
guro.oie@online.no
Tlf: 97 52 19 77

Unni Tveita
Spesialist i klinisk psykologi - MNPF
Org.nr.: 981 824 199
unnitveita@hotmail.com
Tlf: 95 23 13 18