Guro Øiestad er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har jobbet som psykolog siden 1990. Hun har erfaring fra forskning, PP-tjeneste, psykisk helsevern og helsevesenet forøvrig.

Hun er førstelektor i 60% stilling ved Psykologisk Institutt, UiO. Videre underviser hun for Norsk Psykologforening. Hun driver også kurs og foredragsvirksomhet for offentlig og privat arbeidsliv.

Siden 2000 har hun hatt privat praksis, terapi og konsultasjon, i psykologfellesskapet Angst og Jubel. Hun gir også veiledning til psykologer under spesialisering,

Ved siden av dette tilbyr hun foredrag eller kursopplegg rundt temaer knyttet til kommunikasjon og feedback, dialog, organisasjonskultur, motivasjon, utvikling og sekundærvitalisering.

Guro Øiestad er teoretisk og praktisk forankret i humanistisk psykologi, integrert med system og kommunikasjonsteori, kognitiv psykologi, nyere utviklingspsykologi, gestaltterapi, samt løsningsfokusert tilnærming. Hun har videreutdanning i gestaltterapi (fra USA), i LØFT-metodikk, veiledningsmetodikk og i sensori-motorisk traumebehandling. Hun er tilknyttet Institutt for Aktiv Psykoterapi.

Bokutgivelser

Feedback (2004). Gyldendal Akademisk

Kritikk (2006). Gyldendal Akademisk

Selvfølelsen (2009). Gyldendal Akademisk

Selvfølelsen hos barn og unge (2011). Gyldendal Akademisk

Vennskap bygger selvfølelse (2012), kapittel i: Sandsmark, J. (red) Voksne skaper vennskap. Kommuneforlaget.

Se barnet innenfra. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen (2013). Kommuneforlaget. Skrevet sammen med Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.

Se eleven innenfra - Relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet (2016). Gyldendal Akademisk. Skrevet sammen med Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.