Guro Øiestad er psykologspesialist og jobber som førstelektor i 60% stilling ved Psykologisk Institutt, UiO. Hun har privat praksis i psykologfellesskapet Angst og Jubel, med terapi, konsultasjon og veiledning, og underviser på Fellesprogrammet for psykologer under spesialisering, for Norsk Psykologforening.

Hun tilbyr også foredrag eller kursopplegg rundt temaer som kommunikasjon og feedback, dialog, motivasjon, relasjonsarbeid, selvfølelse og sekundærvitalisering.

Guro er teoretisk og praktisk forankret i humanistisk psykologi, integrert med system og kommunikasjonsteori, kognitiv psykologi, nyere utviklingspsykologi og emosjonsfokuserte tilnærminger. Hun er tilknyttet Institutt for Aktiv Psykoterapi.

Guro er fast skribent i Klassekampens fredags-spalte “De nære ting”, og har gitt ut flere bøker:

Feedback (2004). Gyldendal Akademisk

Kritikk (2006). Gyldendal Akademisk

Selvfølelsen (2009). Gyldendal Akademisk

Selvfølelsen hos barn og unge (2011). Gyldendal Akademisk

Vennskap bygger selvfølelse (2012), kapittel i: Sandsmark, J. (red) Voksne skaper vennskap. Kommuneforlaget.

Se barnet innenfra. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen (2013). Kommuneforlaget. Skrevet sammen med Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.

Se eleven innenfra - Relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet (2016). Gyldendal Akademisk. Skrevet sammen med Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.

Gi og motta tilbakemelding. Om å bygge hverandre (2019). Gyldendal Akademisk.

Hva er Selvfølelse? (2021). Gyldendal Akademisk.