Guro Øiestad er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har jobbet som psykolog siden 1990.

Hun er førstelektor i 60% stilling ved Psykologisk Institutt, UiO, og har privat praksis i psykologfellesskapet Angst og Jubel, hvor hun tilbyr terapi, konsultasjon og veiledning. Hun har fast undervisning for Norsk Psykologforening.

Ved siden av dette tilbyr hun foredrag eller kursopplegg rundt temaer knyttet til kommunikasjon og feedback, dialog, organisasjonskultur, motivasjon, utvikling og sekundærvitalisering.

Guro Øiestad er teoretisk og praktisk forankret i humanistisk psykologi, integrert med system og kommunikasjonsteori, kognitiv psykologi, nyere utviklingspsykologi og emosjonsfokuserte tilnærminger. Hun er tilknyttet Institutt for Aktiv Psykoterapi.

Bokutgivelser

Feedback (2004). Gyldendal Akademisk

Kritikk (2006). Gyldendal Akademisk

Selvfølelsen (2009). Gyldendal Akademisk

Selvfølelsen hos barn og unge (2011). Gyldendal Akademisk

Vennskap bygger selvfølelse (2012), kapittel i: Sandsmark, J. (red) Voksne skaper vennskap. Kommuneforlaget.

Se barnet innenfra. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen (2013). Kommuneforlaget. Skrevet sammen med Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.

Se eleven innenfra - Relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet (2016). Gyldendal Akademisk. Skrevet sammen med Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.

Gi og motta tilbakemelding. Om å bygge hverandre (2019). Gyldendal Akademisk