Vi vet at en rekke små og større psykiske plager i hverdagen henger sammen med tapsopplevelser, savn og konflikter som man ikke har fått snakket om og bearbeidet. Avgjørende blir det her hvorvidt man finner et egnet og forpliktende forum hvor slikt kan deles, og hvor man opplever å bli tatt vare på.

Kanskje har noen av disse erfaringene gyldighet også for deg?

Jeg er terapeut for en gruppe hvor det å snakke om, og bearbeide vanskelige følelser står i sentrum. Målet er økt selvfølelse og personlig vekst for deltakerne. Det blir lagt vekt på at gruppemedlemmene er motiverte for å finne mer ut om seg selv i samspill med andre. Her vil ærlighet og åpenhet være viktige redskaper. En forutsetning for å våge dette er at medlemmene har taushetsplikt om opplysninger som man blir delaktig i gjennom gruppen.

Gruppen har møter mandager fra kl 1700 til kl 1830. Av hensyn til gruppeprosessen og den enkeltes utbytte vil det være lite hensiktsmessig å delta i en slik gruppe i mindre enn ett år.

Jeg har trygderefusjon, og pris pr gruppemøte er egenandel (pr 01.07.18: kr 351,-) som du betaler inntil du får frikort fra NAV. De som melder seg interessert vil bli tilbudt forhånds- vurderingssamtaler hvor aktuelle problemstillinger om livssituasjon og personlig fungering vil bli klarlagt nærmere. I disse samtalene vil det også bli orientert om opplegg og arbeidsmåter i gruppeanalyse. Det er samme pris for forhåndssamtalene som for gruppesamtalene.

Ved vurdering av nye inntak vil det bli lagt vekt på inntrykket av søkeren, og på gruppens sammensetning. Siden størrelsen på gruppen til en hver tid vil være begrenset, kan det være aktuelt å sette søkeren på venteliste. Nye medlemmer blir tatt inn når gamle slutter. Også henvisning til andre behandlere kan være aktuelt.

Jeg er spesialist i klinisk psykologi og diplomert gruppeanalytiker fra Institutt for Gruppeanalyse i Oslo.

Psykolog Unni Tveita tlf. 95 23 13 18

Korttidsgruppe høsten 2020/våren 2021

I høst starter jeg opp en korttidsgruppe for personer med angst og/eller depresjon sammen med psykologspesialist og ISTDP-terapeut Gunn Bie Mykland. Vi begynner med vurderingstimer før sommeren.