Psykologfelleskapet Angst og Jubel,
Kirkeveien 64 B (Majorstuhuset)
0364 Oslo.

Guro Øiestad
Spesialist i klinisk psykologi - MNPF
Org.nr.: 982 334 047
guro.oie@online.no
Tlf: 97 52 19 77

Unni Tveita 

Hun har permisjon et halvt år fra 01.01.2017.  Vikar er psykologspesialist Lena Hole, se kontakt-opplysninger under, samt mer om Lena Hole under overskriften "Unni".

Spesialist  i klinisk psykologi - MNPF
Org.nr.: 981 824 199

unnitveita@hotmail.com  

Tlf: 95 23 13 18

 

Lena Hole

Spesialist i klinisk psykologi - MNPF

Trygderefusjon med egenandel opp til frikort.

Kontakt på sms: 92635839 eller epost: lekrho@gmail.com