Guro Øiestad er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har jobbet som psykolog siden 1990. Hun har erfaring fra forskning, PP-tjeneste, psykisk helsevern og helsevesenet forøvrig.

Hun er universitetslektor i halv stilling ved Psykologisk Institutt, UiO. Videre underviser hun for Norsk Psykologforening. Hun driver også kurs og foredragsvirksomhet for offentlig og privat arbeidsliv.

Siden 2000 har hun hatt privat praksis i psykologfellesskapet Angst og Jubel, hvor hun tilbyr terapi/konsultasjon, for tiden jobber hun primært med tenåringer (13-19) og deres familier. Hun gir også veiledning til psykologer under spesialisering,

Ved siden av dette tilbyr hun foredrag eller kursopplegg rundt temaer knyttet til selvfølelse, kommunikasjon og feedback, ledelse og organisasjonskultur, motivasjon og utvikling for grupper og organisasjoner.

Guro Øiestad har gitt ut flere bøker. Utgivelser på Gyldendal Akademisk:

Feedback (2004) – om betydningen av positiv feedback og hvordan man kan utvikle evnen til å gi og motta gode tilbakemeldinger

Kritikk (2006) – om den vanskelige kunsten å gi og motta korreksjoner

Selvfølelsen (2009) – om hva selvfølelse er og hvordan den kan styrkes

Selvfølelsen hos barn og unge (2011) - en håndbok for foreldre og andre voksne som har ansvar for barn, om hvordan selvfølelsen bygges i oppveksten

Utgivelser på Kommuneforlaget:

Vennskap bygger selvfølelse (2012), kapittel i: Sandsmark, J. (red) Voksne skaper vennskap.

Se barnet innenfra. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen (2013) Skrevet sammen med Ida Barndtzæg og Stig Torsteinson..

Guro Øiestad er teoretisk og praktisk forankret i ulike retninger innenfor psykologien, blant annet system og kommunikasjonsteori, kognitiv psykologi, nyere utviklingspsykologi og affektbevissthetstenkning, gestaltterapi, samt løsningsfokusert tilnærming - LØFT. Hun har videreutdanning i gestaltterapi (fra USA), i LØFT-metodikk, veiledningsmetodikk og i traumebehandling. Hun er tilknyttet Institutt for Aktiv Psykoterapi.